Archiwum

Ogłoszenia

 

************************************************************

Dnia 26 stycznia 2022 r. (środa) we wszystkich grupach odbędzie się Bal Przebierańców.

Prosimy o przygotowanie dzieciom strojów i przebranie ich w szatni.

 

************************************************************

  Zasady obowiązujące w przedszkolu od 1 września 2021 r. :

 

  •  przedszkole będzie otwarte od 7.00 do 17.00
  • do przedszkola dziecko/dzieci  przyprowadza lub odbiera tylko jeden rodzic/opiekun prawny w godzinach zadeklarowanych we wniosku .
  •  rodzice/opiekunowie prawni wchodząc do przedszkola mają obowiązek zasłaniania nosa i ust maseczką  i stosowania rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk
  •   należy zachować odstęp minimum 1,5 m od osoby znajdującej się w STREFIE PRZEBYWANIA  i w szatni
  •  po wyjściu z szatni rodzic przekazuje dziecko pani oddziałowej, która odprowadza dziecko do grupy, a popołudniu przyprowadza do STREFY PRZEBYWANIA
  •  dziecko odbierane jest tylko przez jednego rodzica/ opiekuna w STREFIE PRZEBYWANIA
  •   dziecko nie zabiera z domu żadnych przedmiotów ani zabawek do przedszkola
  •   dziecko  musi  być  zdrowe,  bez  objawów  grypowych i górnych dróg oddechowych  ( kaszel, katar, stan podgorączkowy itp.)
  •   nie przyprowadzamy dziecka do przedszkola jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych
  • dziecko przyprowadza i odbiera tylko osoba zdrowa

 

*****************************************************************************

Archiwalna strona